Algemene voorwaarden Kinderyoga

__

Aanmelden:
U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier. Dit vindt u op de website www.yogitree.nl of u kunt deze telefonisch aanvragen. Verzoek hierbij is om bijzonderheden hierop aan te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen. Indien er per direct geen plaats is, zal uw kind op de wachtlijst komen. U wordt hierover geïnformeerd. Wanneer u het inschrijfformulier heeft ingevuld en heeft betaald is uw kind aangemeld om mee te doen met de yogalessen. Hierbij gaat u ook akkoord met de algemene voorwaarden.

Cursusgeld:
het cursus geld dient voor aanvang van de les overgemaakt te worden op rek: :  NL40 ING 0008 9592 87.t.a.v. AG Schrijver.

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid:
Als uw kind een les niet aanwezig kan zijn, dan dient u dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les telefonisch of via het contactformulier door te geven. De les kan niet ingehaald worden, maar een broer(tje)/zus(je) of vriendje/vriendinnetje kan dan aan de les deelnemen. Indien uw kind voor een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht.

Bereikbaarheid van de ouder(s)/verzorger(s):
Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat Yogi Tree u kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen uw vaste telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer en evt. telefoonnummer van uw werk, waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In geval van tussentijdse wijzigingen verneemt Yogi Tree dit graag van u.

Betaling:
De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk 1 week voorafgaande aan de eerste les is voldaan.

Brengen en halen:
Yogi Tree verzoekt u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is (5 á 10 minuten voor aanvang van de les), zodat op tijd met de les gestart kan worden.  We eindigen de les met een ontspanningsoefening. Wanneer de deur dicht is van de zaal zijn de kinderen nog bezig met de les. U kunt wachten in de kleedkamer. Wanneer de deur openstaat kunt u naar binnen gaan om uw kind te halen. We stoppen op tijd met de yogales.

Yogalessen tijdens de schoolvakanties:
De yogalessen hebben geen doorgang in de schoolvakanties. Bij voldoende animo kan er besloten worden om een les door te laten gaan in de herfstvakantie, kerstvakantie en eventueel een aantal lessen in de zomervakantie.

Kleding:
Zorg ervoor dat uw kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij makkelijk kan bewegen (bv. Trainings- of joggingbroek en een T-shirt). In de winter zijn sokken met anti-slipzool aan te raden. Yogamatten zijn aanwezig. De kinderen oefenen in de lente en in de zomer op blote voeten.

Mededelingen:
Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt uw kind hierover informatie mee naar huis. Alle mededelingen worden ook op de website vermeld of op het bord in de aankomsthal.

Ongevallen en aansprakelijkheid:
Yogi Tree stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouder(s) en/of verzorger(s).

Lesaanbod