Algemene voorwaarden

__

Eigen risico en aansprakelijkheid.
1.1 yoga heeft over het algemeen een positieve uitwerking op lichaam en geest, er zijn echter uitzonderingen! De deelnemer dient dan ook bij enige twijfel over zijn/ haar gezondheid zowel geestelijk als   lichamelijk een arts en/of specialist te raadplegen alvorens te beginnen met yoga en/of meditatie.
1.2 tijdens de lessen wordt de deelnemer zo goed mogelijk begeleid door een gediplomeerd yogadocente, echter blijft de deelnemer er zelf verantwoordelijk voor dat zijn/haar persoonlijke grenzen niet worden overschreden. Eventuele blessures kunnen kenbaar worden gemaakt op het inschrijfformulier zodat daar zo goed mogelijk rekening mee kan worden gehouden.
1.3  Yogi Tree is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen. Neem geen waardevolle spullen mee. Tijdens de yogales wordt de voordeur van het gebouw op slot gedaan. 

2) Lidmaatschap en betaling.
2.1 De abonnementen dienen vooraf te worden betaald.
2.2 De abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen
2.4 Gemiste lessen kunnen altijd worden ingehaald binnen de periode van de strippenkaart of maandabonnement. Er wordt dan gekeken of er ruimte is in een andere groep om een les in te halen 

3) Verlengen en opzeggen.
3.1 Je kan ten alle tijden opzeggen. Er kan echter geen restitutie worden verleend op nog lopende abonnementen. Doe dit voor de 28 ste van de maand
3.2 Alleen als een deelnemer langdurig ziek is, kunnen de leskaarten in overleg worden stilgezet/verlengd. 

4) Kledingadvies en spullen om ( eventueel) mee te nemen..
4.1 Yoga dient bij voorkeur op blote voeten te worden beoefend. Indien je dat niet prettig vindt, zijn een paar comfortabele sokken ook prima.
4.3 Het advies is om comfortabele loszittende kleding te dragen. 

6) Feest en vakantiedagen en annulering van lessen.
6.1 Op feestdagen worden er geen lessen gegeven, tenzij anders wordt aangegeven
6.2 Tijdens de meivakantie en de zomervakantie zijn er geen lessen. In de zomervakantie kunnen een aantal lessen worden gegeven bij voldoende animo.
6.3De lessen in de mei vakantie en zomervakantie komen te vervallen. Bij voldoende animo kan er in de zomervakantie een aantal lessen doorgaan. Het tarief voor het maandabonnement zal hierop aangepast worden. 

7) Mobiele telefoons en aanvang van de les.
7.1 bij het begin van de les dien je je mobiele telefoon op stil te zetten of het liefste helemaal uit. Dit om zo goed mogelijk van de les te genieten en om andere deelnemers niet te storen
7.2 Als de les begint wordt de deur van de yogaruimte gesloten. Gelieve tijdig aanwezig te zijn ( vijf minuten van tevoren) zodat de les zo min mogelijk wordt onderbroken. 

8) Lestijden.
8.1 Yogi Tree heeft het recht om lestijden te veranderen mocht dat nodig zijn.
8.2 Probeer 5 minuten eerder te komen bij aanvang van een les i.v.m. de begin meditatie en om de rust in de groep te bewaren. 

9) Wijzigen prijzen
9,1 Yogi Tree mag ten alle tijden haar prijzen aanpassen, doch streef ik ernaar om de prijs zo laag mogelijk te houden en de kwaliteit hoog. 

10) Privacy/AVG
10,1) Bij inschrijving geef je tevens toestemming om op de mailinglijst te komen van Yogi Tree. We gebruiken dit mailadres alleen voor onze eigen administratie en deze wordt nooit doorgespeeld aan anderen.

Lesaanbod