Betalingswijze Kinderyoga

Het lesgeld kan overgemaakt worden op rek nummer: NL40 ING 0008 9592 87.t.a.v. AG Schrijver.

Vermeld duidelijk de naam en achternaam van uw kind en voor welke les het is.
Zou je dit voor de aanvang van de les kunnen overmaken.

Bij een abonnement graag betalen voor de 28 ste van elke maand.